Hirdetések
Hirdetések
Hirdetések

Balassagyarmat Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00068 számú projekt megvalósítására 199,92 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020 Program keretén belül az Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 tárgyú felhíváson.

Az Esély Otthon – Balassagyarmaton projekt célja a Balassagyarmaton élő, illetve innen elszármazott, továbbá az itt letelepülni szándékozó 16-35 éves fiatalok képessé tétele arra, hogy a Balassagyarmaton fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani.

Ennek érdekében a projekt alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

  • Önkormányzati bérlakások kialakítása: 11 darab lakás kialakítása, berendezése a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25-27. épületekben.
  • Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése összesen 96 fő részvételével
  • A célcsoport bevonásával, a helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tervezett tevékenységek: Vállalkozói fórum megszervezése a célcsoport közreműködésével, illetve a helyi gyökerek és lehetőségek feltérképezése
  • Ösztönző rendszer a fiatalok segítésére: Ösztöndíj nyújtása 20 fő részére, max. havi 100.000 Ft összegben, 24 hónapon keresztül.
  • Hazai és uniós pályázati programokban való részvétel érdekében tervezett személyre szabott felkészítés: Non-formális pályázati felkészítés, összesen 39 fő részére.
  • Fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott jó gyakorlatok adaptálása: Ifjúsági pont kialakítása (2 fő főállású fiatal foglalkoztatása), illetve, egészségnapok és családi napok, ifjúsági rendezvények megtartása.

Az európai uniós támogatás segítségével javulnak a lakhatási körülmények és a fiatalok munkaerőpiaci helyzete, a fiatalok specifikus, életvezetési képzésen vehetnek részt, csökkennek a városban a hiányszakmák, sokszínű, marasztaló élettér alakul ki a Balassagyarmaton.

Hirdetések