Hirdetések

Összetett problémákkal kell megküzdeniük azoknak a gyerekeknek, akik a szociális környezetük miatt nehezen juthatnak el oda, hogy felnőtt korukra képesekké váljanak önálló életvezetésre – világít rá a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ. Tavaly 11 környékbeli településről 131 gyerekkel foglalkoztak a szociális munkatársak.

Halmozottan hátrányos helyzet – hosszú idő óta ezt a fogalmat használják szakemberek azokra, akik családi, szociális, mentálhigiénés problémáik tartósan fennállnak. Gyermekek esetében szakemberek beavatkozásával megváltoztatható ez a helyzet, amihez a szülői támogatás jobb esélyeket teremt. Csakhogy a probléma forrása éppen a családi háttérben van, ezért a munka sokkal nehezebb.

A város környékét ellátó Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ (SZTHK) tavalyi évet értékelő beszámolója szerint feladatuk is, hogy a gyerekek támogatása mellett a hátrányos családokkal is foglalkozzanak, akik tagjai között nem csak az anyagiak jelentik a probléma gyökerét, hanem a megromlott párkapcsolatok, az alkohol és más szenvedélybetegségek is okozhatják a gondokat.

Tavaly 131 gyerek kapott segítségnyújtást Szécsény környékén az SZTHK-tól. Megfigyelésük szerint ennek ellenére folyamatosan súlyosabb a helyzet. Az általános iskolákban vezető probléma az anyagi veszélyeztetettség, növekszik az igazolatlan hiányzás, romlanak a tanulmányi eredmények, és hiányzik a szülők és az iskola közötti kommunikáció is. A felső tagozaton több a magatartási probléma, egyre jellemzőbbé válik az agresszivitás, növekszik a rendőrségi ügyek száma lopás és garázdaság miatt.

Hirdetések