Hirdetések

Életének 87. esztendejében elhunyt Gömbicz Sándor nyugállományú tűzoltó zászlós, a jogelőd Salgótarjáni Tűzoltó-parancsnokság egykori beosztott tűzoltója.

Gömbicz Sándor 1935. augusztus 24-én született Mátraszőlősön. Általános iskolai tanulmányait követően a Salgótarjáni Öblös üveggyárban helyezkedett el, majd a Nógrádi Szénbányászati bányaüzemnél dolgozott, mint csillés. 

Gömbicz Sándort 1957. november 1-jén nevezték ki a Nógrád Megyei Tűzrendészeti Alosztályparancsnokság állományába, mint beosztott tűzoltó. Az állományba kerülését követően a szakmai ismereteket gyorsan elsajátította, feladatait szakszerűen, lelkiismeretesen végezte. Parancsnokaival szemben tisztelettudó volt, a kiadott parancsokat, utasításokat maradéktalanul végrehajtotta. Jellembeli tulajdonságát a közösség iránti kötelezettségtudata, a segítőkészség és a megbízhatóság jellemezte. Ezen emberi tulajdonságai alapján tűzoltó bajtársai hamar megkedvelték és a szolgálati csoportjába, rövid idő alatt beilleszkedett. A káreseteknél a feladatait fegyelmezetten és odaadással hajtotta végre.

Hivatásos szolgálata alatt több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban. 1974-ben megkapta a Tűzvédelmi Érem bronz fokozatát, majd 1987-ben a Tűzbiztonsági Érem arany fokozatát.

Szolgálati viszonya 1988. január 31-ei hatállyal szűnt meg.

Hirdetések