Hirdetések

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság nemzetközi egyezmény alapján közös járőrszolgálatokat szervez a Szlovák Köztársaság rendőrségével az illegális migráció visszaszorítása érdekében.

A schengeni övezethez történő csatlakozás feltételeként Magyarország kötelezettséget vállalt, hogy a schengeni külső határok szigorú ellenőrzése mellett kompenzációs intézkedéseket is foganatosít a mélységi területeken és a belső határok mentén is. Ennek egyik eleme a határmenti területeken a két szomszédos ország rendvédelmi szerveinek közösen végrehajtott járőrözési tevékenysége.

A hatályos egyezmény alapján a magyar rendőrök szlovák kollégáikkal együttműködve mindkét állam területén közös szolgálatokat láthatnak el a határon átnyúló bűnözés, az illegális migráció és az ahhoz szorosan kapcsolódó embercsempészet visszaszorítása érdekében a közös államhatár vonalától számított 20 km-es mélységben.

A közös feladatellátásra legutóbb 2022. szeptember 26-án került sor Somoskőújfaluban, ahol a határmenti járőrszolgálat keretében a közúton közlekedők, illetve a vasúti utasforgalom ellenőrzését hajtották végre.