Hirdetések

A hazai technikumokat értékelő rangsort adott ki az Innovatív Képzéstámogató Központ. A legjobb száz iskola közé a Szent-Györgyi Albert Technikum jutott be Balassagyarmatról. A 78. helyezéssel az ország legjobb első harmadában tudhatja magát az intézmény.

Hirdetések

A rangsor összeállítása hat összevont mutató – a szakképző intézménybe beiratkozó tanulók előző tanév végi tanulmányi eredménye, a kilencedik évfolyam megkezdésekor megírt bemeneti szakképzési kompetenciamérésen elért eredménye, az évfolyamot sikeresen teljesítők aránya, a technikum tanulóinak érettségi vizsgaeredménye, az intézmény teljes munkaidős oktatóinak az oktatói összlétszámukhoz viszonyított aránya, valamint az intézmény digitális eszközellátottsága – alapján történt. A végeredményt az egyes mutatók normalizált skálán elért pontszáma adta. Az elméletileg elérhető maximális összesített pontszám 100 lehet. A rangsor az intézmények szintjén készült, összesítve az egyes feladatellátási helyekre vonatkozó adatokat.

A Technikumi rangsorban szereplő intézmények átlagos teljesítménye 2024-ben összességében javult a 2023-as rangsorhoz képest. Jobb lett a bejövő tanulók bemeneti kompetenciamérési átlaga a szakképzési kompetenciamérésben, javultak az érettségi eredmények, továbbá csökkent a bukások aránya. Ez összességében a szakképzés és ezen belül a technikumba bekerülő tanulók javuló teljesítményére utal.

A balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Technikum a rangsorban 84,42 összesített átlaggal a a 78. helyen áll, míg a salgótarjáni Táncsics Mihály Technikum a 98. helyet foglalta el.