Hirdetések

Az uniós irányelvekkel összhangban május 21-től Magyarországon is szakhatósági engedélyhez kötik a kisteherautó árufuvarozást. Azokra vonatkozik, akik 2,5t legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó kisteherautó díj ellenében belföldi vagy nemzetközi fuvarozási szolgáltatási tevékenységet végeznek.

A kötelezettség továbbra sem vonatkozik a saját árujukat szállító vállalkozásokra, csak azokra a piaci szereplőkre, akik fuvardíj ellenében közlekedési szolgáltatóként vannak jelen.

Az engedély kiváltásnak 3 legfontosabb feltétele:

  • a vállalkozás jó hírneve (9. §) — Ez a kitétel a piac tisztaságát hivatott szavatolni, és megakadályozza, hogy olyasvalaki végezzen fuvarozási tevékenységet, akinek korábban a tisztességes piaci magatartást kedvezőtlenül érintő előélete volt (pl. fizetésképtelenség, hatóság által bevont korábbi engedély).
  • pénzügyi megfelelőség (12. §) — A jogszabály biztos anyagi hátteret követel meg. A vagyoni biztosíték lehet meghatározott összegű – pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített – pénzösszeg, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, garanciaszerződés, vagy biztosítóintézettel kötött felelősségbiztosítás. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést minimum egy évi időtartamra kell megkötni.
  • szakmai irányító foglalkoztatása (9-10-11. §) — A 2,5 t össztömeget meghaladó fuvareszközöket üzembentartó vállalkozásoknak — ahogy az már a nehéz-tehergépjárműveket üzemben tartó vállalkozásoknál működik — 2022. május 21-től szakmai irányítót kell foglalkoztatniuk. A közúti árufuvarozó-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, valamint a továbbképzési igazolás megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie.

A fuvarozáshoz használt gépjármű jobb oldali 1. ajtajának külső részén – tehergépjármű esetében az oldalfalon – jól látható méretben szükséges feltüntetni az üzembentartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és azonosítási számot.

A saját termékeiket mozgató áruszállítók (úgy mint gyártó-termelő vállalkozások, őstermelők, építőipari kivitelezők stb.) közül közúti áruszállítási igazolvánnyal továbbra is csak azoknak a vállalkozásoknak kell rendelkezniük, amelyek 7,5t legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművel végzik szállítási tevékenységüket.

Az engedély nem a gépjárművezetés személyi okmányai közé sorolható. A tevékenységi engedély a fuvarozási szolgáltatás egyfajta iparengedélyének vagy szakhatósági engedélyének számít, ami tehát nem személyhez, nem járműhöz, hanem a vállalkozás egészéhez kötődik, azaz feljogosítja a vállalkozást, hogy díj ellenében közúti közlekedési szolgáltatást végezzen.

Hirdetések