Hirdetések

A Nógrád megyei rendőrök néma főhajtással adóztak a volt rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes emléke előtt sírjánál. A Balassagyarmati Rendőrkapitányság munkatársa ünnepélyes állománygyűlés keretében vehette át a Ferencsik Raymond Emlékérmet, és egyben rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesi elismerésben és pénzjutalomban részesült.   

Ferencsik Raymond Levente rendőr ezredes 1990. április elsején a Rétsági Rendőrkapitányság járőreként kezdte meg hivatásos rendőri szolgálatát. Ezt követően a rendőr-főkapitányság állományában vizsgálóként, bűnügyi nyomozóként dolgozott, majd ezután megbízással, illetve kinevezéssel négy éven át látta el a Rétsági Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatait. A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyetteseként 2013. szeptember 16-tól 2019. július 21-ig – hosszantartó súlyos betegség miatt bekövetkezett haláláig – látott el szolgálatot.

Dr. Kuczik János Zoltán rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes ésdr. Somssich Gabriella rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, továbbá a rendőr-főkapitányság és rendőrkapitányságok munkatársai halálának harmadik évfordulóján tartottak megemlékezést Ferencsik Raymond Levente rendőr ezredes sírhelyénél, a romhányi sírkertben 2022. július 21-én. A rendőrök egy verssel és néma tiszteletadással emlékeztek meg kollégájukról, és a teljes állomány nevében elhelyezték a kegyelet virágait a néhai rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes sírhelyén.

Ezt követően a délelőtti órákban Balassagyarmaton, a Vármegyeházán ünnepi állománygyűlés keretében került sor a munkáját odaadással és lelkiismeretesen, kiemelkedő szakmai hozzáértéssel és nagy szorgalommal végző Ferencsik Raymond Levente rendőr ezredes tiszteletére alapított emlékérem átadására.

A 2020. évben alapított elismerés azon kollégák részére adományozható, akiknek a rendészeti szakterületen nyújtott magas színvonalú munkavégzése, kiemelkedő teljesítménye és példamutató magatartása hozzájárul Nógrád megye közbiztonságának folyamatos javításához.

Az emlékérmet dr. Somssich Gabriella rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány adta át Déska Zsolt rendőr törzszászlósnak, a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Magyarnándori Rendőrőrs körzeti megbízott csoportparancsnokának.

Dr. Kuczik János Zoltán rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes Déska Zsolt rendőr törzszászlóst, a hosszú idő óta tanúsított magas színvonalú munkavégzésére tekintettel rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesi elismerésben részesítette.   

A rendőr-főkapitányság vezetője a rendezvényen a 2022. július 15-én megtartott Ferencsik Raymond Levente kispályás labdarúgó emléktornán való részvételért és eredményes szereplésért oklevelet és emléklapot adott át a csapatok képviselőinek. A gólkirályok, Ocsovszki Adrián rendőr őrmester és Paczári Róbert rendőr zászlós különdíjban részesültek.  

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével többek között dr. Fényes Gábor rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Titkársági Osztály vezetője, dr. Bablena Ferenc, a Nógrád Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke, Pataki Csaba, a Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármestere, Csach Gábor Lóránt, Balassagyarmat város polgármestere, Farkas Attila, Pásztó város polgármestere, Mezőfi Zoltán János, Rétság város polgármestere, Stayer László Péter, Szécsény város polgármestere, Nagy-Majdon József, Bátonyterenye város polgármestere, Vass Miklós, a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke, Seres Tibor tü. ezredes, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, továbbá több megyei rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, valamint a néhai rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes özvegye, Kovács Rita és testvére, Ferencsik Melinda.

Hirdetések