Hirdetések
Hirdetések
Hirdetések

Egy komplex program részeként készültek el Balassagyarmaton azok az új lakások, amelyeket a városi önkormányzat fiatalok részére ad ki rendkívüli feltételekkel, segítve őket a letelepedésben és a családalapításban. Az összesen tizenegy ingatlant a belváros egyik közismert házában alakították ki.

Európai uniós támogatás segítségével egy komplex fejlesztés valósult meg, melynek célja volt a Balassagyarmaton élő, illetve innen elszármazott, továbbá az itt letelepülni szándékozó 16-35 éves fiatalok képessé tétele arra, hogy a Balassagyarmaton fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani.

Ennek érdekében az alábbi tevékenységek teljesültek:

  • Önkormányzati bérlakások kialakítása: 11 darab lakás kialakítása, berendezése a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25-27. épületekben.
  • Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése összesen 96 fő részvételével
  • A célcsoport bevonásával, a helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tervezett tevékenységek: Vállalkozói fórum megszervezése a célcsoport közreműködésével, illetve a helyi gyökerek és lehetőségek feltérképezése
  • Ösztönző rendszer a fiatalok segítésére: Ösztöndíj nyújtása 36 fő részére, 1.200.000 Ft összegben, 12 hónapon keresztül.
  • Hazai és uniós pályázati programokban való részvétel érdekében tervezett személyre szabott felkészítés: Non-formális pályázati felkészítés, összesen 39 fő részére.
  • Fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott jó gyakorlatok adaptálása: Ifjúsági pont kialakítása (2 fő főállású fiatal foglalkoztatása), illetve, egészségnapok és családi napok, ifjúsági rendezvények megtartása.
Készen állnak a lakások, várják a beköltözőket. (fotó: Balassagyarmat Város Önkormányzata)

A projekt keretén belül közel 700 fiatal bevonására került sor valamilyen formában, valamint a nyilvános eseményeken is több száz résztvevő volt jelen. Így kijelenthető, hogy a projekt megvalósítása sikeres volt, és javult a fiatalok munkaerőpiaci helyzete, sokszínű, marasztaló élettér alakult ki Balassagyarmaton.

Hirdetések