Életének 71. esztendejében elhunyt Kiss István nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester, a jogelőd Salgótarjáni Tűzoltó-parancsnokság egykori gépkocsivezetője.

Kiss István 1952 október 16-án született Hasznoson. Általános iskolai tanulmányait követően 1971-ben végezte el Salgótarjánban az ipari iskolát. Ezt követően a Nógrád Megyei Tanács Építőipari Vállalatnál dolgozott, mint kőműves, majd a Nógrád Megyei Állami Építőipari Vállalatnál helyezkedett el, szerelő kőművesként, innen vonult be 1972-ben katonai szolgálatra. 

Kiss Istvánt 1978. március 1-jén nevezték ki a Salgótarjáni Városi és Járási Tűzoltó-parancsnokság állományába, mint gépkocsivezető. Az állományba kerülését követően a szakmai ismereteket gyorsan elsajátította, feladatait szakszerűen, lelkiismeretesen végezte. A káreseteknél a feladatok elvégzésekor fegyelmezetten és odaadással hajtotta végre feladatait. Parancsnokaival szemben tisztelettudó volt, a kiadott parancsokat, utasításokat maradéktalanul végrehajtotta. Jellembeli tulajdonságát a közösség iránti kötelezettségtudata, a segítőkészség és a megbízhatóság jellemezte. Ezen emberi tulajdonságai alapján tűzoltó bajtársai hamar megkedvelték és a szolgálati csoportjába, rövid idő alatt beilleszkedett.

Hivatásos szolgálata alatt több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban, 1987-ben megkapta a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatát.

Szolgálati viszonya 1998. október 31-ei hatállyal szűnt meg.

Hirdetések