Hirdetések

Az első világháborút követő zavaros helyzetet kihasználva 1919 januárjában csehszlovák katonák szállták meg Balassagyarmatot. Az ellenség a már elszakított egykori magyar lakta területeken túl így akart további városokat Csehszlovákia részévé tenni. Próbálkozásuk nem sikerült.

Hirdetések

Az M1 hírcsatorna Agenda című műsora a mai hivatalos megemlékezésből Csach Gábor polgármester szavait idézve hangsúlyozta:

A magyar történelemben rendre sorakoznak a hiába való áldozatok, a vesztes csaták, az elbukott próbálkozások. A múlt század legnagyobb magyar tragédiájában nekünk, balassagyarmatiaknak dicsőséges, nyertes csata jutott. Így nekünk minden okunk megvan nem csak a dacos büszkeségre, de a felhőtlen örömre is.

A hivatalos ünnepségen megkoszorúzták a hősi halált halt balassagyarmatiak nevét is tartalmazó emléktáblát a városháza falánál.