Hirdetések

Január 29-én, a város ünnepnapján adták át idén is a Balassagyarmatért kiemelkedő munkát végzők díjait, a Pro Urbe-díjakat. Az emlékérmet hárman vehették át: egy felvidéki származású sebész főorvos, egy köztiszteletben álló mentőtiszt és egy középiskolai iskolaigazgató, aki éveken át a város alpolgármestereként is ismert volt.

Dr. Czelenk Ferenc 1952-ben született Csáb községben az akkori Csehszlovákiában. Tanulmányait 1958-ban a Csábi Magyar Tannyelvű Általános Iskolában kezdte meg majd 1967-től a Füleki Magyarnyelvű Gimnáziumba járt ahol 1970-ben érettségizett. Ugyanebben az évben felvételt nyert a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre ahol 1976-ban sikeresen lediplomázott. Orvosi pályája a nagykürtösi járási kórházban indult. 1979. július l-én a balassagyarmati kórház orvosa lett. 1982-ben a sebészeti majd 1986-ban az aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát is megszerezte. Ezt követően laser sebészetből is sikeresen levizsgázott. 1997 és 1999 között jogi szakokleveles képesítést is szerzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézetében.

A magyar állampolgárságot 1997. május 27-én vehette fel. Hivatását eközben is a balassagyarmati kórházban folytatta ahol 2007-ben megkapta a főorvosi kinevezést. A sebészeti ellátás mellett a háziorvosi praxisok ellenőrzésére is felkérték.

Alelnöke a Nógrád Megyei Takarékszövetkezet és Vállalkozók a Sebészeti Betegekért Alapítványnak továbbá szervezeti és támogató tagja a Palóc Társaságnak és a Polgárok Balassagyarmatért és a Palócságért Alapítványnak, a Civitas Fortissima Körnek és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének. A Magyar Orvosi Kamara és Sebész Társaság tagja. Szakmai munkásságán túl a Magyarok Világszövetségétől is okleveles kitüntetésben részesült a határon túli magyarok támogatásában nyújtott segítségért.

Szereti a természetet, aktív vadász. Szabadidejében olvasni is szeret, főképp történelmi témák érdeklik. Szívesen látogat a nemzeti történelemhez kötődő helyeket mint a Vereczkei hágó, Doberdó, Don-kanyar, Székelyföld és a Felvidék.

Lukács József Balassagyarmaton született 1962. április 17-én. 1980. augusztusától tagja az Országos Mentőszolgálat bajtársi Közösségének. Mentőápolóként, szakápolóként majd 1987-től mentőtisztként tevékenykedik és szolgál. Kimagasló szakmai tudásával szolgálja a beteg vagy sérült embereket. Teszi ezt emberséggel a szó legnemesebb értelmében és nem utolsó sorban odaadással és szeretettel. Szakmai hozzáértésével folyamatosan segíti bajtársai ismeretének bővítését, továbbképzését. Részt vállal az iskolarendszerű képzésben is, a jövő mentőit és ápolóit tanítja és oktatja. Munkáját szakmai igényesség, empátia és az odaadás jellemzi. Gyermekkora óta mentős: nyári szüneti munkán dolgozott a vasúton, és egy szörnyű balesetben segítettet egy sérült ellátásában. Ott látta először közelről a mentők munkáját!

Ezt követően jelentkezett a helyi egészségügyi szakközépiskolába. Érettségi után került a mentőállomásra. Egy év alatt szakápoló lett, majd mentőtiszt. Az anatómiát a boncasztal mellett tanulták, a kórházi gyakorlatokra Budapestre járt, a kocsizó gyakorlatot szintén a fővárosban végezte rohamkocsin dolgozó főorvosok mellett, akik nagyon szigorúan voltak vele. Csábító volt a teljes embert kívánó munka, ahol minden képességre szükség van a mentési folyamat során. Kifejezetten tetszett és máig is jóérzéssel tölti el az, hogy remek kollégákkal egy remek csapatot alkotva szó szerint életbevágóan fontos feladatokat látt el. Nógrád megyében Srancsik József, Tamási Gyula és Arany László után Ő lett a negyedik mentőtiszt. Előfordult, hogy egyetlen műszakban 26 esethez ment ki!

Hosszú évek óta végzi a mentőszolgálatnál a belső továbbképzést a kollégáknak. Amikor megindult az egészségügyi képzés az egészségügyi szakiskolákba, három helyre járt tanítani, Salgótarjánban hat évig, ápolókat, mentőápolókat, csecsemőgondozókat tanított, de járt a Szent-Györgyi Technikumba is, 1984-től a jogosítványhoz szükséges elsősegélynyújtást oktat és vizsgáztat.

Szakmai elkötelezettsége mellett mindig optimizmust és életenergiát sugárzó közvetlen személyisége már önmagában is gyógyító erőt jelent.

Dr. Bacskó József 1939. március 26-án született Szandán. A Balassi Bálint gimnázium elvégzése után 1962-ben az esztergomi Tanítóképzőben tanítói diplomát szerzett. Tanítóként dolgozott Magyarnándorban, Herencsényben, majd Cserhátsurányban. Az egri Tanárképző Főiskolán 1972-ben biológia, majd 1975-ben földrajz szakon diplomázott. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógia szakán 1979-ben, történelem szakon 1994-ben szerzett diplomát. Balassagyarmatra történő költözésekor a Madách Imre Kollégium főhivatású nevelője, majd igazgatóhelyettese lett. Ez időben szerzett történelemből doktori címet. A Mikszáth Kálmán Kereskedelmi, Vendéglátó Idegenforgalmi és Gazdasági Középiskola és jogelődje igazgatója volt 1987- 2002-ig, nyugdíjba vonulásáig. Nevéhez fűződik a tankonyha a tanboltok és a diákétkeztetés kialakítása. A 2002. évi önkormányzati választásokon önkormányzati képviselő és főállású alpolgármester lett. Évente nemzetközi rendezvényt szervezett, ahol az iskola szakácsai, cukrászai mérték össze tudásukat külföldről meghívott iskola szakács és cukrász tanulóival. Alpolgármesterként kiemelkedő szerepe volt abban, hogy az Ipolyparti állami területek önkormányzati tulajdonba kerültek. Ma is aktív, gyógynövény és fűszernövény termesztőként tevékenykedik. Nős, két gyermek édesapja és három unoka boldog nagypapája.

Érdemeik elismeréseképpen Balassagyarmat Város Önkormányzata Pro Urbe-díjat adományozott részükre.

Hirdetések