rbt
Hirdetések

Dr. Balogh Ágnes rendőr alezredes közel 40 év hivatásos szolgálat után fejezi be szakmai pályafutását.

Hirdetések

Dr. Somssich Gabriella rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, vármegyei rendőrfőkapitány 2023. április 1-jei hatállyal kérésére nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezte dr. Balogh Ágnes rendőr alezredest, a Nógrád Vármegyei rendőr-főkapitányság, Igazgatásrendészeti osztály vezetőjét.

Dr. Balogh Ágnes r. alezredes 1982. január 16-ai hatállyal került a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Salgótarjáni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály állományába, gépírói munkakörbe. Hivatásos szolgálatát 1983. november 16-án kezdte meg járőrként.

A Rendőrtiszti Főiskola Igazgatásrendészeti szakán végzett 1988-ban, ezt követően került hadnagy rendfokozatba kinevezésre a Bűnügyi Osztály Akció Csoportjába nyomozói beosztásba. 1989. október 01-jei hatállyal az Igazgatásrendészeti Osztály állományába nevezték ki előadói munkakörbe, majd 1995. június 01-től ugyanott főelőadóként tevékenykedett. 1997. március 01-től a Salgótarjáni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán osztályvezető-helyettesnek nevezték ki, megbízással 2001. április 16-tól osztályvezetői feladatokat látott el. Szakmai munkája elismeréseként 2001. július 01-jei hatállyal osztályvezetői beosztásba került kinevezésre. A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztályát megbízással 2013. november 16-tól, kinevezéssel 2014. március 01-je óta vezeti. Vezetői beosztása mellett a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságon jogtanácsosi feladatokat is ellátott.

2001. évben elvégezte a Janus Pannonius Tudományi Egyetem Állam és Jogtudományi Karát, ahol jogász diplomát szerzett, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy osztályvezetői munkája során a jogszabályoknak és belső utasításoknak megfelelően, szakszerűen, törvényesen hozza meg döntéseit. Tanulmányait tovább folytatva jogi szakvizsgát 2009 márciusában tett.

Munkáját a precizitás, szorgalom, kitartás jellemezte. Kollégái szakirányú helyettesítését szükség esetén kiváló szinten ellátta. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság elismert vezetője. Szakterületén az egész megyében kimagasló tudással rendelkezik. Beosztottjaiért nagy felelősséget érez, feletteseivel szemben tisztelettudó, munkáját nagy hivatástudattal végzi.

Rendelkezési állományba vonulása alkalmából a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság évértékelő értekezletét követően köszöntette őt dr. Pozsgai Zsolt rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, személyügyi országos rendőrfőkapitány helyettes, valamint dr. Somssich Gabriella rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, vármegyei rendőrfőkapitány továbbá korábbi szakirányítói, munkatársai és családja.

Szakmai pályafutásához gratulálunk, és további jó egészséget kívánunk.