Hirdetések

Elkészült Magyarország római katolikus Nemzeti Kegyhelyének eddigi legátfogóbb, múltját és jelenét összefoglaló tudományos kötete, melyből az is kiderül, hogy az ötvenes évektől hogyan ellenőrizték a búcsújáróhelyet, a zarándokok közé vegyült informátorok milyen jelentetéseket írtak a helyről és a papokról, illetve, hogy a pártállam milyen módszereket alkalmazott, hogy jelentősen lecsökkentse, átalakítsa a hitéletet, a vallásgyakorlást Mátraverebély-Szentkúton.

Hirdetések

Nem készült még ennyire átfogó kötet Mátraverebély-Szentkút történetéről (Mátraverebély-Szentkút története az írott források tükrében), amelynek alapját a fennmaradt írásos emlékek adták, köztük azok az iratok, melyek feltárják, hogy az ötvenes évektől, a pártállam miképp próbálta ellehetetleníteni a kedvelt búcsújáróhelyet. Mátraverebély-Szentkút jelentősége, a térségben kiemelkedő vallási vonzereje miatt külön figyelmet érdemelt a megyei párt- és állami szerveknél. Az ötvenes években az államvédelmi, rendőrségi szervek munkatársai a zarándokok közé vegyülve gyűjtöttek információkat, majd finomítva a módszereken erőteljesebbé vált a titkos információgyűjtés, a rejtettebb módszerek alkalmazása.

A kötet teljes terjedelemben a www.szentkut.hu oldalon olvasható, benne a Soós Viktor Attila által írt tanulmánnyal, és a Függelékben található eredeti dokumentumok szövegével.