Hirdetések
Hirdetések
Hirdetések

Több településsel közösen Mihálygerge Község Önkormányzata európai uniós támogatásból épített
bölcsődét a településen. A sikeres projekt kivitelezésére 392.346.688 forintot kapott az önkormányzat.

Mihálygerge három másik településsel közös önkormányzati hivatalt üzemeltet, a 4 település képviselő-
testülete a térség gyermekjóléti szolgáltatásának bővítésére bölcsődét hozott létre. A munkába járók életét könnyíti, hogy a gyermekek napközben helyben elhelyezhetők, és arra biztonságos szolgáltatás áll
rendelkezésre. A bölcsődében 2 csoportszobában 24 férőhely kialakítása valósult meg. Az akadálymentes
és az aktuális energiahatékonysági elveknek megfelelő épületben a pályázati támogatásnak köszönhetően
új eszközökkel várják a gyermekeket.

Hirdetések