Címke: TOP

Elkészültek a csapadékvizes árkok Varsányban

Európai uniós pályázat által oldották meg Varsányban a belterületi csapadékvíz elvezetését. Atelepülési önkormányzat 148,330 millió forint támogatást nyert a tervek kivitelezésére. Környezetbiztonsági szempontból fontos fejlesztés valósult meg Varsányban, ahol korábban…

Új bölcsőde épült Mihálygergén

Több településsel közösen Mihálygerge Község Önkormányzata európai uniós támogatásból építettbölcsődét a településen. A sikeres projekt kivitelezésére 392.346.688 forintot kapott az önkormányzat. Mihálygerge három másik településsel közös önkormányzati hivatalt üzemeltet, a…