Hirdetések

De Balassagyarmaton is voltak olyanok, akik a város és az ország érdekei helyett a saját zsebükre játszottak, szerencsére hamar elnémultak, amikor megtudták, hogy akaratuknak nem lehet jó vége – ezt is elmondta ünnepi beszédében a város polgármestere. Csach Gábor néven nevezte azt, aki 1919-ben Balassagyarmat ellen játszott.

Hirdetések

Okoskodók, és fotelhuszárok is megjelentek a csehkiverés emléknapján elmondott polgármesteri beszédben a Civitas Fortissam téren. Csach Gábor városvezető szerint már a filozófus Cicero is megírta annak idején, hogy bátornak lenni annyit tesz, mint a partvonal mellett okoskodóktól függetlenül határozottan cselekedni a jóért.

A lelkierő a méltányosságért küzdő erény. Ezért senki sem aratott még dicsőséget, a ki csellel vagy gonoszsággal tett szert hírnevre. Mert erkölcsi jó nem lehet igazságtalan…”

– idézte Marcus Tullius Cicero római filozófust a polgármester.

Csach később arról is beszélt, hogy éppen ezért nem mindegy, kik vezetnek egy országot és kik egy város meghatározó alakjai. 1919-ben a Károlyi Mihály vezette magyar kormány alkalmatlanságát bizonyította azzal, hogy képtelen volt rendet tartani, és csak egyéni anyagi hasznát nézte. Ezért volt lehetséges, hogy 1800 cseh katona 9 géppuskával két hónap alatt elfoglalta az egész Felvidéket – mondta a polgármester.

Kitért arra is, hogy Balassagyarmaton egy ügyvéd is a saját zsebére próbált hasznot húzni az anarchikus forgatagban, de a város lakói számára a közösség és a haza szeretete fontosabb és erősebb volt. Csach Gábor szerint ha az ország vezetése is így gondolkodott volna, akkor Balassagyarmatnak sem a perifériáról kellett volna felküzdenie magát a fejlődéshez.

Ha nemcsak Balassagyarmat termett volna a nehéz időkben a nemzet sorsát óvó vezetőket, hazafias vasutasokat, kötelességtudó, józan polgárokat. Akik tudják, hogy az egyén önzésénél, és a csillogó szabadosságnál fontosabb a szülőföld és az ősök tisztelete, a függetlenség. Akik nem olyanok, mint Somló József a szocdem gyarmati ügyvéd, aki december 30-án még katonai ellenállásra tüzelte a várost, ám két héttel később a csehek Losonci majd Ipolysági bevonulása után úgy elnémult, akár ma egy hálaadási ünnepen pulykákkal álmodó fővárosi cégvezető.

A polgármester a jelenkor számára fontos intelemként hangsúlyozta: a szülőföldet minden körülmény közt segítő tettek szülessenek, olyan felelős, józan és tettre kész vezetők legyenek, mint a város egykori vezéralakjai voltak, akik megtartották Balassagyarmatot magyarnak, Magyarország részének.