Balassagyarmat legnagyobb ünnepén, a csehkiverés emléknapján adják át a díszpolgári címet, amelyet idén egy néhai filozófus, Madách Imre életének kutatója kapta meg. A városi önkormányzat a cím odaítélésével példaképet is állít a díjazott személyében, aki munkásságával és életútjával együtt vált méltóvá a díjra.

Andor Csaba 1950. április 13-án született Budapesten. 1975-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika szakán, 1979-ben filozófia doktorátust szerzett. 1980-ban jelent meg első önálló kötete. Dolgozott az ELTE Filozófia Tanszékén, az MTA Filozófia Intézetében, az Országos Pedagógiai Intézetben, a Petőfi Irodalmi Múzeumban és az Országos Széchényi Könyvtárban.

Nógrád megyében Madách-kutatásai révén vált ismertté. Első Madách-tanulmánya 1980-ban jelent meg, nem sokkal az után, hogy filozófiából doktorált. Az évek múlásával az egyéb általa művelt tudományterületeket, mint a nyelvfilozófiát, szociál-antropológiát, társadalomtudományi kutatások módszertanát fokozatosan háttérbe szorította a Madách Imre élete és munkássága iránt érzett szenvedélyes érdeklődés.

Az 1980-as évek legvégén minden más tudományos tevékenységgel felhagyott, és hatalmas munkába fogott, kollágájával Madách Imre kéziratainak és levelezésének katalógusát állította össze.

1992 őszén Grosschmid Péter Madách-leszármazottal tették meg az első lépéseket a Madách-kutatók rendszeres találkozójának megszervezésére.

Az 1994-ben megalakult Madách Irodalmi Társaság elnökévé is őt választották, ezen tisztségében 2012-ig újra és újra megerősítést kapott. Andor Csaba kezdeményezésére elindították a Madách Könyvtár c. sorozatot. Célul tűzték ki, hogy Madách Imre műveit a lehető legtöbb nyelven megjelentessék. A társaság felvállalta Az ember tragédiája kisebbségek nyelvén való kiadását. Így jelent meg a Tragédia lovari, jiddis és galego nyelven is. Kezdettől fogva arra törekedtek, hogy a Tragédiának is legyen latin fordítása. 2006 nyarára, a hazánkban megrendezett Neolatin Világkongresszusra ez is elkészült. Madách műveinek teljes kiadását 2004-ben kezdték meg, 2022-ben a sorozat utolsó kötete is megjelent.

2005-ben Balassagyarmat Város Önkormányzatával közösen a társaság emléktáblát állított Balassagyarmaton, a Bercsényi utca 8/A sz. ház, Csörföly Imre ügyvéd egykori háza falán, mert a hagyomány szerint Madách egy itteni összejövetelen vetette fel először azt a kérdést, hogy drámai műbe foglalható-e az emberiség történelme. A társaság nevéhez fűződik egy Madách Imre versét magán viselő sírkő megmentése, és a vármegyeházi gyűjteményben való elhelyezése is.

1998-ban az egykori vármegyeházán Andor Csaba rendezésében nyílt meg a Madách-emlékszoba. A kiállítás egyebek mellett törekedett kiemelni Madách Nógrád megyével és Balassagyarmattal való kapcsolatát.

Dr. Andor Csaba évtizedekig Madách Imre élete és irodalmi tevékenysége kutatásának szentelte életét. 1998-ban Nógrád megye Madách-díjjal ismerte el tevékenységét.

Érdemeinek elismeréseképpen Balassagyarmat Város Önkormányzata Andor Csaba részére posztumusz díszpolgári címet adományoz.

Hirdetések
Hirdetések